• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

  Quyết định trợ tử hay cái chết nhân đạo là một quyết định khó khăn đối với mỗi người chủ nuôi, nhất là thú cưng của bạn đã theo bạn như người bạn thân nhiều năm như một phần của cuộc sống của bạn.

  Tuy nhiên tại một thời điểm nhất định, cũng giống như mọi sự sống đang tồn tại, sự sống ấy sẽ kết thúc, và đôi khi tình yêu của bạn dành cho thú cưng được thể hiện bằng một quyết định khó khăn.

  ANICARE có các tiêu chuẩn nội bộ để đánh giá có cần trợ tử thú cưng của bạn hay không khi được yêu cầu. Thông thường, thú cưng bị các bệnh nan y không thể chữa lành và nếu không trợ tử sẽ gây đau đớn kéo dài cho thú; hoặc trường hợp thú bị tai nạn và bị mất một số bộ phận trên cơ thể và chủ không có điều kiện chăm sóc, các bệnh truyền nhiễm mà khả năng sống sót của thú theo đáng giá của bác sĩ là quá thấp.

  ANICARE không tự hỏa táng thú mà hỗ trợ chủ nuôi thực hiện. Đây là bước cuối cùng thể hiện tình yêu và trách nhiệm của người chủ nuôi đối với thú cưng, cũng như góp phần bảo vệ môi sinh chung.

  0915191936