• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

  Có nhiều bệnh truyền nhiễm mà khi thú mắc phải không có thuốc đặt trị và tỉ lệ tử vong lên rất cao. Thú nếu may mắn qua được các bệnh này đều đẻ lại bệnh tích rất nặng nề trong tương lai.

  Một số bệnh có thể truyền nhiễm sang người như bệnh dại (cả chó và mèo). Việc tiêm phòng bệnh dại và đặt biệt quan trọng và là yêu cầu của pháp luật nhằm tránh các mối nguy hiểm cho chính chủ nuôi, các thành viên trong gia đình nhất là trẻ em và những người xung quanh, cũng như truyền từ thú này sang thú khác.

  0915191936