• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

  ANICARE không chỉ là nơi điều trị và chăm sóc động vật, mà còn là nơi dưỡng nuôi lòng trắc ẩn. 

  Bằng chuyên môn và kinh nghiệm của mình, ANICARE có trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo thế hệ trẻ giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái để nâng tầm ngành thú y Việt Nam, cách nuôi dạy, chống ngược đãi động vật, góp phần cho một xã hội văn minh, yêu quý sự sống và tự do, giàu tình yêu thương và lành mạnh hơn

   

  0915191936