• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

 • Chó Mang Thai Và Sinh Sản
  • Chó Mang Thai Và Sinh Sản

   Thời gian mang thai của chó cái thường khoảng 58 – 65 ngày, trung bình là 65 ngày. Mỗi cá thể chó có thể khác nhau về thời gian mang thai nhưng bạn nên thông báo cho bác sĩ thú y của bạn nếu chó của bạn mang thay vượt 65 ngày.

  []
 • Thiết Đực Hay Thắt Ống Dẫn Tinh
  • Thiết Đực Hay Thắt Ống Dẫn Tinh

   Thiến chó và mèo đực liên quan đến việc loại bỏ tinh hoàn. Đó là một thủ tục trong ngày, theo đó thú cưng của bạn sẽ được gây mê trong khoảng 10 phút ở mèo và tối đa 20 phút ở một chó. Với sự nghỉ ngơi và giảm đau trong vài ngày, thú cưng của bạn thường trở lại trạng thái bình thường rất nhanh.

  []

  0915191936