• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

 • Nuôi Mèo Con Sơ Sinh
  • Nuôi Mèo Con Sơ Sinh

   Trong một số trường hợp, việc nuôi mèo con sơ sinh cần sự hỗ trợ của bạn vì nhiều lý do mà mèo mẹ không thể thực hiện. Điều quan trọng là bạn phải chăm mèo con sơ sinh như thế nào cho an toàn và đảm bảo sức khỏe sơ sinh của mèo còn.

  []
 • Thiến Hay Thắt Ống Dẫn Tinh Chó Mèo Đực?
  • Thiến Hay Thắt Ống Dẫn Tinh Chó Mèo Đực?

   Thiến chó và mèo đực liên quan đến việc loại bỏ tinh hoàn. Đó là một thủ tục trong ngày, theo đó thú cưng của bạn sẽ được gây mê trong khoảng 10 phút ở mèo và tối đa 20 phút ở một chó. Với sự nghỉ ngơi và giảm đau trong vài ngày, thú cưng của bạn thường trở lại trạng thái bình thường rất nhanh.

  []

  0915191936