• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

  Bạn bận việc không thể đến phòng khám, thú của bạn không quen đi xe để di chuyển đến phòng khám, hay thú của bạn quá lớn nên gặp khó khan trong việc chuyên chở, hãy liên hệ với ANICARE đễ được hỗ   trợ.

  Có rất nhiều bệnh mà bắt buộc phải chuyển thú cưng đến phòng khám để có đủ máy móc và phương tiện thực hiện, ANICARE sẽ hỗ trợ bạn chuyển thú về phòng khám và trả về lại sau quá trình điều trị..

  Tuy nhiên, có rất nhiều bệnh mà bạn không cần phải mang thú đến phòng khám. Bác sĩ ANICARE sẽ đến nhà bạn để thăm khám và điều trị tại chỗ. ANICARE nổ lực điều trị tại nhà nhằm giảm bớt chi phí của bạn, tránh thú bị stress và giảm thời gian đi lại của bạn.

  0915191936