• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

  Bạn cần đi xa nhưng lo lắng về thú cưng của mình. Hãy liên lạc với ANICARE để trông giữ thú cưng của bạn.

  Thú khỏe sẽ được lưu giữ tại một khu riêng biệt tránh lây nhiễm các bệnh. Bác sĩ ANICARE luôn theo dõi sức khỏe, cho ăn, dọn vệ sinh và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp. Thú sẽ được thả ra mỗi ngày 2 lần cho vận động và sẽ cập nhật thông tin cho bạn.

  Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tiêm phòng đầy đủ trước khi gởi giữ và cung cấp ANICARE thông tin chi tiết về thú cưng như tiểu sử, chế độ ăn uống và tính cách của thú.

   

  0915191936