• logo
  • TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐỘNG VẬT

   VETERINARY CENTRE

  • vi
  • en

   0915191936

   anicarevietnam@gmail.com

  ANICARE hiểu rằng là một bác sĩ thú y, những gì tốt đẹp nhất cho thú là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ ANICARE. Những trường hợp khẩn cấp không thể chờ đợi như tai nạn, sinh đẻ ... và phải thực hiện thao tác thú y ngay lập tức mới mong cứu sống được con thú.

  ANICARE dù trong thời gian đóng cửa làm việc chính thức vẫn tiếp nhận các ca cấp cứu khẩn cấp.. Cấp cứu sau 10h tối hoặc ca cấp cứu kéo dài hơn 10h tối có thể bạn được yêu cầu trả một ít phí ngoài giờ nhằm bồi dưỡng tin thần của bác sĩ.

  0915191936